Om Copydan Arkiv

sherlockjr

Copydan Arkiv blev etableret i 2007 og er dermed den nyeste forening af de i alt seks foreninger, som tilsammen udgør Copydan-huset, der er stiftet og ejet af danske rettighedshavere.

Det er Copydan Arkivs vigtigste opgave at løse de komplicerede ophavsrets-lige problematikker, som er forbundet med genanvendelse af store mængder af gamle radio og tv-udsendelser. Læs mere om foreningens historie og ejerskab her.

Copydan Arkiv er godkendt af kulturministeriet.

Copydan AV-foreningerne skaber forbindelser og muligheder

Copydan Arkiv er del af Copydan AV-foreningerne.
 
Betaling for arbejde
Princippet bag Copydan er helt enkelt: kunstnere og producenter af indhold - som instruktører, journalister, musikselskaber, skuespillere, forfattere, musikere, fotografer, tv-producenter, dramatikere, scenografer, musikforlag - skal have betaling for andres brug af det indhold, de skaber. Når virksomheder som fx Danmarks Radio laver løsninger med audiovisuelt indhold, skal indholds-skaberne bag have betaling for brugen. I stedet for at forhandle egne rettigheder alene, samles rettighederne hos Copydan. Det gør det også praktisk muligt at få adgang til rettighederne - alternativet var, at fx DR selv skulle finde de enkelte kunstnere og producenter og forhandle individuelle aftaler med dem.
 
Selvstændighed og respekt
Copydan bygger på, at de enkelte indholds-skabere har en tæt relation til deres branche/fagorganisation og derigennem til Copydan. De enkelte kunstnere og producenter overlader deres rettigheder til deres organisation – fx IFPI eller Dansk Skuespillerforbund – og disse organisationer giver rettighederne videre til Copydan, som sikrer sig betaling for rettighederne, som så går tilbage til rettighedshaveren. Copydan indgår på vegne af indholds-skaberne aftaler med virksomheder og institutioner om brug af indholdet. Indholds-skaberne har tillid til, at virksomhederne og institutionerne betaler for brugen.
 
One Stop Shop
For virksomhederne er Copydan med til at lette klareringen af de mange forskellige rettigheder i radio- og tv-indhold mv. Virksomhederne kan indgå aftale med Copydan, som repræsenterer over 30 forskellige brancher/faggrupper. Virksomhederne skal derfor ikke selv finde de enkelte kunstnere og producenter og forhandle aftaler med hver af dem. Det betyder, det er lettere at få en aftale om udnyttelse af indhold samt lancere nye digitale tjenester, og det er årsagen til, at der i Danmark er sket en løbende modernisering af indholds-produkter via tjenester såsom StartForfra, SidsteDøgn, Out-of-home, catch up, NPVR, arkiv-tjenester.
 
Rettighedernes pris
Priser og øvrige vilkår forhandles mellem virksomhederne/institutionerne og Copydan på vegne af kunstnerne og producenterne. Kan parterne ikke blive enige om priser og vilkår, kan parterne bede et uafhængigt nævn -  Ophavsretslicensnævnet - om at træffe afgørelse om vilkårene. Nævnet er nedsat af Folketinget for at sikre løsninger, hvis parterne ikke kan forhandle sig til rette. For rettighedshaverne bag Copydan er det vigtigt, at der findes løsninger og indgås aftaler, så deres rettigheder kan blive brugt, og så de kan få betaling for brugen.
 
Nye tjenester
For brugere af indhold betyder Copydan, at man kan få adgang til mere indhold og på nye måder i takt med ens behov og den digitale udvikling. Danmark er et foregangsland, hvor nye innovative løsninger lanceres, fx blev StartForfra etableret i Danmark, som det første land i Europa, og DRs arkiv er tilgængeligt for brugerne on demand i langt videre omfang end i mange andre lande.
 
Nabolandskanalerne - et kulturpolitisk projekt
Med udbuddet af nabolandskanaler arbejder kunstnerne og producenterne i regi af Copydan for at udbrede kendskabet til vores nabolande. Rettighedshaverne har en økonomisk interesse i, at indholdet på nabolandskanalerne bruges, men arbejder også med sagen fordi vi på tværs af landene kan berige hinanden sprogligt, kulturelt og identitetsmæssigt. Nabolandskanalerne er med til at sikre en alsidighed i en tv-verden præget af engelsksprogede programmer.
 
Den danske model
Figuren nedenfor giver et overblik over den danske model for aftaler om brug af indhold fra Copydan AV-foreningerne.

Kontakt til Copydan Arkiv

Adm. direktør: Jacob Graff Hedebrink
Bestyrelsesformand: Sandra Piras, Sekretariatschef, Danske Filminstruktører
Kontakt: arkiv@copydan.dk